PAUSEROM er en installasjon på Westerdals hvor du kan se, høre eller oppleve studenters prosjektarbeid for en gitt periode. Konseptet skal engasjere studentene ved skolen til å ta flere kreative pauser, samt gi mulighet for å dele eget arbeid. Installasjonene deles inn i tre kategorier for å samle alle de kreative linjene på skolen: akt, bilde og lyd.
Det hvite mellomrommet i bokstavene (counter) er strukket for å representere 20 eller 40 minutters pause, avhengig av lengden på installasjonen.​​​​​​​
PAUSEROM markeres med sort teip på vegg og gulv for å markere installasjonsområdet. Logosymbolet symboliserer rom og dimensjon sammen med en av våre viktigste sanser, øyet. Logosymbol sammen med logotype er interaktiv og vil alltid være i bevegelse på skjerm.​​​​​​​
Fargepaletten til profilen er begrenset til skjerm da vi bruker fargerommet RGB for å understreke en mer teknologisk og fremtidsrettet utvikling. Fargene vises kun på skjerm og ved studiolys i de fysiske installasjonsområdene.
PAUSEROM telles ned på infoskjermene som allerede eksisterer på skolen og skjermene viser kun PAUSEROM når en ny pause snart vil skje. Når den bestemte pausen er valgt telles det ned fra enten 20 eller 40 minutter, avhengig av hvor lenge pausen varer. Det informeres også på skjermene hvor i bygget man kan se, høre eller oppleve PAUSEROM.
Under er skisser til logotype, symbol, infoskjermer og sammensetninger av alle disse til en helhetlig profil:
Grafisk design: Oda Svendsen, Ingrid Hopen, Marie Steffensen og Mathilde Rebekka Lid.
Back to Top